Een vereniging als de onze kan niet bestaan zonder de ondersteuning van sponsoren.

Wilt U ons ook helpen, neem dan contact op met het secretariaat.

 

Ons hoofdsponsor is: Isofaom uit Turnhout

isofoam logo

Natuurlijk zijn wij al onze sponsoren zeer erkentelijk voor hun bijdrage bij het in stand houden van onze vereniging. 

Hartelijk dank.

 

Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze deze website is gemaakt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, is het mogelijk dat bepaalde informatie is verouderd of niet meer correct is.

De Enclaveruiters is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van hetgeen wordt ondernomen of nagelaten op basis van deze informatie.

Overname van informatie, artikelen uit nieuwsbrieven en columns zijn alleen toegestaan onder bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de Enclaveruiters.